GlobalFrame机柜

所属分类:

GT 机柜系列


相关文档:

   
产品介绍:  

 
 

应用:

经济型通用机柜,适用于计算机室和机房

 

主要特点:

  • 使用公制单位
  • 支持从前至后气流
  • 可调节安装导轨
  • 设备安装角规印有RMU标记
  • 4种柜架尺寸
 
 
 
友情链接: 美国康宁   美国CPI
版权所有 Copyright(C)2007-2011 上海景仓网络科技有限公司 上海景仓网络工程有限公司
沪ICP备11011670号